Музыкальный сайт LIFEMUSIC. Тексты песен, дни рождения звезд, онлайн радио    
   
   » Онлайн радио
   » Гостевая книга
   » Музыкальные новости
   » Релизы синглов
   » Даты выхода альбомов
   » EuroTop 50
   » UK Singles Top 20
   » UK Dance Top 15
   » Тексты песен
   » Новые тексты песен
   » Сайты исполнителей
   » Настоящие имена звезд
   » Дни рождения знаменитостей

Счётчики / Counters Lifemusic.ru > Тексты песен > T > Tarkan > Dudu

Текст песни Tarkan - Dudu


Текст песни

Aрlamadan ayrэlэk olmaz
Hatэralar uslu durmaz
Kalanlar gideni gönlünde taюэr
Aюk sevene yük olmaz
Biz böyle bilir böyle yaюarэz

Ooo da biliyor
Ooo da seviyor
Ooo
Bile bile kafa tutuyor aюka gözü kara
O yine bildiрini okuyor

Çiçek gibi tazecik
Kэymeti bi tanecik
Ana sütü gibi temiz...

Dudu dudu dilleri
Lэkэr lэkэr içmeli
Gözleri derya deniz

Bu gönül ona torpil geçiyor
Etrafэnda fэr dönüyor
El bebek gül bebektir o
Ne yapsa inadэna hoю görüyor
Kara kara düюündürüyor

Ooo onun da içi gidiyor
Ooo da tasalanэyor
Ooo
Bile bile kafa tutuyor aюka gözü kara
O yine bildiрini okuyor
Sen güldüрüme bakma

Gör de duy da inanma
Tuz buz oldu bu kalp ah on bin parça
Aldэрэn her nefeste
Attэрэn her adэmda burda olsa
Cancaрэzэm yanэmda olsa

Ata ata dertleri hep içime attэm
Эnsan gibi yaюamak benim de hakkэm
Эçimdeki zemberek kэrэldэ artэk
Tamiri mümkün deрilse iюte o gün yandэk
Her gün yaрmur yaрabilir
Эnsan hata yapabilir
Birbirimize tutunursak
Belki güneю doрabilir...

Последние 10 добавленных музыкальных новостей:

-

Все слова из песен и тексты песен, представленные на данном сайте, размещены только для ознакомления посетителей сайта lifemusic.ru. Права на них принадлежат их авторам.

Всего текстов:
Каталог :
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
#
 
 


Tarkan тексты песен


Ссылки